Powitanie wiosny Drukuj

21 marca – pierwszy dzień wiosny. Dzień rozpoczął się od apelu podczas, którego Samorząd Uczniowski odebrał z rąk Dyrekcji klucze do szkoły. Tradycyjnie dzień ten jest w naszej szkole Dniem Samorządności. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasy VIII wcielili się w rolę nauczycieli i prowadzili zajęcia lekcyjne.

Potem wszyscy uczniowie i nauczyciele udali się na przemarsz wiosennym korowodem. Kolorowa, wiosenna parada przeszła ulicami Dąbrówna do parku. W parku właśnie ostatecznie pożegnaliśmy zimę podpalając jej symbol- Marzannę.

Dodatkową atrakcją dla uczniów w tym dniu było mobilne planetarium. Dzieci mogły podziwiać kosmos, zobaczyć planety z bliska oraz pogłębić swoją wiedzę astronomiczno-przyrodniczą.

Katarzyna Bestvater, Anna Grzęda- Borkowska, Rafał Zych