Regulamin korzystania z komputerów i Internetu w PSP w Dąbrównie Drukuj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

i INTERNETU

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Dąbrównie

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w pracowniach informatycznych,

bibliotece oraz w poszczególnych klasach przysługuje uczniom szkoły, nauczycielom
oraz pozostałym pracownikom szkoły w wyjątkowych sytuacjach innym osobom, jeśli Dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę.

2. Korzystanie z komputerów(programów użytkowych i multimedialnych) jest bezpłatne.

o wszelkich brakach, zniszczeniach sprzętu, jak również o nieprawidłowościach związanych
z działaniem komputera, jeśli takie zauważył.

 

 

§ 2.ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU

 

α.   dla grup i list dyskusyjnych:

       - zakaz wysyłania tzw. ,,łańcuszków szczęścia”,

       - nakaz wypełniania pola temat listu,

       - stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie,

       - zakaz nadmiernego wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,

       - zakaz wysyłania emaili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej,

       - zakaz pisania nie na temat,

       -zakaz pisania kilka razy z rzędu.

b. dla usług interaktywnych (komunikatory, czaty, fora dyskusyjne):

       - zakaz floodowania(wielokrotnego wysyłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu),

       - nakaz zapoznania się z FAQ danego/forum/czatu (lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących korzystania z forum/czatu, wraz z odpowiedziami na nie),

         - zakaz nagabywania(upartego łączenia się) osób, które sobie tego nie życzą,

         - zakaz ciągłego pisania wielkimi literami.

       - instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie

       - usuwania cudzych plików, odinstalowania programów,

       - przesuwania jednostki centralnej, dekompletowania sprzętu,

       - dotykania elementów z tyłu komputera, kabli zasilających, a także kabli sieciowych.

       - przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych
za obsceniczne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażającej uczucia innych,

       - wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści,

    - uprawiania hazardu,

       - rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail(spam-u),

       - wykonywania czynności naruszających prawa autorskie,

       - prowadzenia działalności komercyjnej,

       - działania na szkodę innych użytkowników Internetu.

9. Za wszelkie szkody spowodowane przez świadome działanie ucznia, odpowiedzialność ponoszą rodzice według postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 

§3. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA UCZNIÓW

 

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

2. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu Szkoły, wewnętrzne regulaminy pracowni oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.