Informacja dla Rodziców i Uczniów klasy ósmej Drukuj

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klasy ósmej i Uczniowie,
informuję, że egzamin ośmioklasisty w naszej szkole odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Prosimy uczniów o zabieranie na egzaminy ważnej legitymacji szkolnej.


Przedstawiam organizację dowożenia uczniów na egzamin w dniach 15- 17 kwietnia 2019 roku.


Przyjazdy uczniów:
 Ostrowite- 8.05, Saminek- 8.10, Samin- 8.15


Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami PKS przyjeżdżają zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Wyjątek stanowi miejscowość Lewałd Wielki, skąd autobus zabierać będzie uczniów na egzaminy o godzinie 7.50.


Odwozy uczniów będą miały miejsce po zakończeniu egzaminu, czyli około godziny 12.00.


Informuję też pozostałych Rodziców, że zgodnie z zarządzeniem nr 1/20218/2019 dyrektora PSP w Dąbrównie dni, w których będą się odbywały egzaminy, to jest: 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku i 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Dyrektor PSP w Dąbrównie
Małgorzata Malimon