Zarządzenie Dyrektora PSP w Dąbrównie Drukuj

skrocone

Harmonogram odjazdów uczniów z PSP w Dąbrównie:

11.20 - Samin, Osiekowo, Łogdowo, Gardyny          12.40- Samin, Saminek, Ostrowite, Osiekowo, Łogdowo, Gardyny

12.00 i 13.00- Lewałd Wielki, Wądzyn, Okrągłe , Brzeźno Mazurskie- dzieci wracają do domów kursem z Lewałdem Wielkim       13.00- Leszcz

13.05- Marwałd, Tułodziad, Pląchawy, Wierzbica, Elgnowo