Podsumowanie Szkolnego Turnieju Szachowego Drukuj

      szachy-ruchomy-obrazek-0063

 

      W roku szkolnym 2018/2019 w czerwcu w PSP w Dąbrównie został przeprowadzony Szkolny Turniej Szachowy.

Celem turnieju było :

  • Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci.
  • Propagowanie zasad fair-play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
  • Ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

      W turnieju wzięło udział 10 uczestników z klas siódmych i klas gimnazjalnych. Turniej został rozegrany systemem ,,każdy z każdym”.

Pierwsze miejsce zdobył Olaf Magiera z klasy IIIa gimnazjum,
drugie miejsce zdobyła uczennica Leokadia Rucińska z klasy VIIa,
trzecie miejsce wywalczył Wiktor Geka z klasy VIIb.

Gratulujemy!

Halina Zienkiewicz