Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel etyki,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,

warszaty ikonopisarstwa

i zajęcia malarskie

 

Danuta Albrycht- Samek

urlop dla poratowania zdrowia

                                                                              

Małgorzata Bielska

nauczyciel edukacji przedszkolnej,

wychowawca klasy 0c

 

Kamil Ruciński

 nauczyciel wychowania fizycznego,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Barbara Gonzalez Bornez

nauczyciel języka hiszpańskiego,

wychowawca w świetlicy szkolnej,

wyrównywanie różnic programowych

 

Marek Cieślak

urlop dla podratowania zdrowia

 

Barbara Czarnowska

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

 

Dorota Herman

nauczyciel matematyki,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

wychowawca świetlicy

 

Anna Grzęda- Borkowska

nauczyciel matematyki i religii,

zajecia wyrównawcze z matematyki,

zajęcia rozwijające "Polubić matematykę",

zajęcia rewalidacyjne,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Karolina Grzegrzółka

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl.I,

zajęcia teatralne,

wychowawca świetlicy szkolnej,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Marta Sadowska

edukacja przedszkolna,

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (4-latki)

 

Marta Kęsicka

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (3-latki),

 nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

zajęcia rewalidacyjne

 

Bożena Jaworska

nauczyciel- bibliotekarz,

zajęcia czytelnicze,

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Małgorzata Iljasiuk

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (4-latki),

nauczyciel jezyka angielskiego,

zajęcia wokalno- taneczne,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

 

Barbara Kieszczyńska

nauczyciel języka polskiego i historii,

nauczyciel zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego

 

Anna Martyniak- Stańczak

nauczyciel języka angielskiego,

wychowawca klasy V

 

Michał Mielczarek

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie,

wyrównywanie różnic programowych

 

Ewa Mówińska

nauczyciel edukacji przedszkolnej,

wychowawca klasy 0d,

logopeda,

opiekun samorządu uczniowskiego

 

Violetta Mossakowska

nauczyciel religii, doradztwa zawodowego,

nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Anna Szybanow

nauczyciel muzyki i plastyki,

chór szkolny

 

ks.Wojciech Tyberski

nauczyciel religii

 

Emilia Nadolska

nauczyciel geografii, biologii, przyrody, techniki,

wychowawca klasy IVb,

wyrównywanie różnic programowych,

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Aldona Nowakowska

nauczyciel jezyka polskiego,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,

wychowawca klasy VI,

wyrównywanie różnic programowych,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Agnieszka Przybylska

pedagog szkolny,

zajęcia emocjonalno-społeczne,

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

wychowawca świetlicy

 

Jerzy Sałata 

nauczyciel fizyki

 

Dorota Skibicka

nauczyciel wychowania fizycznego,

zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

wychowawca klasy VIIIa

sks

 

Barbara Waszczyszyn

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl.IIa,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Aneta Werner

nauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa,

wychowawca klasy VII,

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Magdalena Wierzbicka

edukacja wczesnoszkolna, 

wychowawca w klasie IIb,

wychowawca świetlicy szkolnej,

zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

 

Halina Zienkiewicz

nauczyciel matematyki, informatyki i edukacji informatycznej,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

wychawawca świetlicy

 

Sławomir Gawerski

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

 

Anna Ochlak

  edukacja przedszkolna,

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (3-latki),

koło teatralne,

zajęcia rewalidacyjne

 

Karina Sołtan

  nauczyciel edukcji wczesnoszkolnej,

wychowawca klasy III,

wychowawca świetlicy,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

opiekun samorzadu uczniowskiego

 

 

 

 

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, dwie studia w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a dwie osoby podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001