Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel języka polskiego i etyki, warszaty ikonopisarstwa

i zajęcia malarskie

 

Danuta Albrycht- Samek

nauczyciel edukacji przedszkolnej,

wychowawca klasy 0c,

logopeda,

nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych

 

Małgorzata Bielska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a,

nauczyciel gry na flecie oraz zajęć muzycznych,

nauczyciel prowadzący zajecia dydaktyczno wyrównawcze w klasie 3a

 

Kamil Ruciński

 

Barbara Gonzalez Bornez

nauczyciel języka hiszpańskiego,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Marek Cieślak

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel informatyki,

wychowawca świetlicy

prowadzący zajęcia SKS

 

Barbara Czarnowska

urlop dla podratowania zdrowia

 

Dorota Herman

nauczyciel matematyki

nauczyciel rewalidator

wychowawca świetlicy

 

Anna Grzęda- Borkowska

nauczyciel matematyki i religii

zajęć rozwijających "Polubić matematykę" i wyrównawczych z matematyki

wychowawca klasy VIIb

 

Karolina Grzegrzółka

edukacja przedszkolna

wychowawca 6 - latków

 

Marta Sadowska

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 1a oraz swietlicy szkolnej

nauczyciel zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie 1a

zajęcia plastyczne

 

Marta Kęsicka

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (4-latki)

 nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

Bożena Jaworska

nauczyciel- bibliotekarz

zajęcia czytelnicze

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Małgorzata Iljasiuk

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (3-latki)

zajęcia wokalno- taneczne

 

Barbara Kieszczyńska

nauczyciel języka polskiego

nauczycie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego

 

Anna Martyniak- Stańczak

nauczyciel języka angielskiego i gry na gitarze, 

wychowawca klasy VIIIa

 

 

Michał Mielczarek

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Ewa Mówińska

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy Ib

logopeda

 

Violetta Mossakowska

nauczyciel religii

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

doradztwa zawodowego

 

Emilia Nadolska

nauczyciel geografii, biologii, przyrody, techniki,

 nauczyciel zajęć rewalidacyjnych oraz koła praktyczno- technicznego,

wychowawca klasy VIIIb

wychowawca swietlicy szkolnej

 

Aldona Nowakowska

nauczyciel jezyka polskiego

prowadząca koło języka polskiego

wychowawca klasy V,

 

Agnieszka Przybylska

pedagog szkolny

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wychowawca świetlicy

 

Jerzy Sałata 

nauczyciel fizyki

 

Dorota Skibicka

nauczyciel wychowania fizycznego

gimnastyka korekcyjna

wychowawca klasy VIIa

wychowawca świetlicy

 

Barbara Waszczyszyn

urlop dla podratowania zdrowia

 

Aneta Werner

nauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa,

wychowawca klasy VI,

nauczyciel zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i rozwijających umiejętność uczenia się

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Magdalena Wierzbicka

edukacja wczesnoszkolna, 

wychowawca w klasie IIIb,

prowadząca koło teatralne

zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasie IIIb

 

Halina Zienkiewicz

nauczyciel matematyki, informatyki i edukacji informatycznej

wychawawca świetlicy

 

Sławomir Gawerski

urlop dla poratowania zdrowia

 

Anna Ochlak

  nauczyciel u punkcie przedszkolnym

 

Karina Sołtan

  nauczyciel edukcji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy II

wychowawca świetlicy

 

Vacat

zajęcia  psychologii szkolnej

 

Elżbieta Roguszczak-  stażysta

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, dwie studia w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a dwie osoby podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001