Informacja Drukuj

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie

z dnia 13 września 2019 roku

(sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020),

30 kwietnia

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.