Gesty w IKONACH Drukuj

Gesty – symboliczne znaczenie

        Przemyślany układ dłoni w malarstwie ikon jest podstawowym sposobem przekazywania treści oraz wyrażania emocji.

 

Gesty:

1. oranty rozłożone i wzniesione ku niebu dłonie, na wysokości ramion,wyrażają modlitwę za kościół,

2. wstawiennictwa (błaganie)– wyraża się w pochylonej postawie z lekko wysuniętymi do przodu zgiętymi w łokciach rękoma.

Gest ten jest wyrazem wstawienniczej modlitwy za ludem Bożym.

3. czułości – pokazuje pełną miłości postawę przytulonych do siebie Matki i Syna, co odpowiadać ma relacjom między Bogiem a człowiekiem.

Gesty wyrażające czułość są charakterystyczne dla wizerunków Matki Bożej

4. bólu i cierpienia– symbolizuje prawa dłoń przyłożona do policzka,

5. szacunku – wyrażają dłonie skrzyżowane na piersi,

6. przyjęcia i zgodycharakteryzują pochylona głowa i prawa dłoń złożona na piersi, taki układ wyraża podporządkowanie się woli Bożej.

Informacje zaczerpnięte ze strony www.podlaskisenior.pl