Artystyczna uczta Drukuj

Michał Anioł i Giovanni Lorenzo Bernini to dwaj wybitni twórcy sąsiadujących ze sobą epok, którzy stworzyli rzeźby przedstawiające wizje biblijnego Dawida mierzącego się z Goliatem. Film pokazuje ich dzieła, przedstawia zmiany, jakie zachodziły w światopoglądzie, sztuce i filozofii na styku epok. 

Zapraszamy do oglądania!

https://gwo.pl/pomosty-david-michal-aniol-david-bernini-p4714

 

Film przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.