POCZET SZTANDAROWY Drukuj

POCZET SZTANDAROWY

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 19 czerwca 2020 roku zaszczytu pełnienia ceremoniału pocztu sztandarowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie dostąpili następujący uczniowie:

SKŁAD I

TOMASZ BĄK – chorąży

PATRYCJA KOWALCZYK – asysta

WERONIKA STANISZEWSKA – asysta

SKŁAD II

OLIWIA AMENDA – chorąży

DARIA LEMAN – asysta

MAGDALENA JAKUBOWSKA – asysta