List do Rodziców Drukuj

                                                                                         Szanowni Rodzice

       Informuję, że 1 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w sposób tradycyjny. Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńcze będą odbywać się stacjonarnie według planu lekcji, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, z zachowaniem reżimu sanitarnego i dostosowaniem organizacji pracy szkoły do zapewnienia najwyższego poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Istotną zmianą dotyczącą samego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 jest, to, że w dniu 1 września nie będzie ogólnego apelu. Uczniowie kierowani przez nauczycieli i niepedagogiczny personel szkoły udadzą się do świetlicy szkolnej, bądź bezpośrednio do klas na spotkanie z wychowawcami.

Drodzy Państwo, sytuacja epidemiologiczna na świecie i w naszym kraju zmusza nas do zachowania szczególnej ostrożności w planowaniu pracy szkoły. Powstały wewnętrzne procedury oraz harmonogramy organizacji pracy szkoły, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia dzieci i pracowników szkoły podczas pobytu w szkole. Są one zgodne wytycznymi MEN, GIS i MZ.          W tym miejscu apeluję do Państwa o odpowiedzialne zachowanie, czyli niewysyłanie chorego dziecka do szkoły, odbieranie telefonów ze szkoły czy informowanie dyrekcji, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. W sytuacjach trudnych kluczową sprawą jest możliwość szybkiego skomunikowania się    z Państwem, dlatego też proszę o podanie aktualnych numerów telefonicznych obojga Rodziców bądź Prawnych Opiekunów dziecka.    

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane przez Wychowawców oraz na stronie internetowej szkoły.

Istotną zmianą od 1 września 2020 r. jest również wprowadzenie dziennika elektronicznego, co znacznie poprawi komunikację Państwa z nauczycielami oraz ułatwi bieżące monitorowanie sytuacji Państwa Dzieci w szkole. W kwestiach technicznych wspierać Państwa będą nauczyciele PSP                      w Dąbrównie. Prowadzenie takiego dziennika obejmuje uczniów klas I-VIII.                                                                                                                                                                                              

Na stronie internetowej naszej szkoły będą regularnie zamieszczane informacje na temat zasad jej funkcjonowania w czasie epidemii oraz wskazówki dla Rodziców i Uczniów. Bardzo proszę o jej regularne śledzenie.

Drodzy Państwo, Drodzy Uczniowie , u progu roku szkolnego 2020/2021 serdecznie życzę przede wszystkim zdrowia . Wierzę, że mimo przeciwności, uda się odnosić sukcesy i zrealizować zadania, które wynikają z planów pracy na ten rok.  

Dyrektor Szkoły - Małgorzata Malimon