Wytyczne GIS i MEN Drukuj

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.