Ramowy Rozkład Dnia Drukuj

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

7:00  - 8:15  Praca w oddziale dyżurnym /łączonym dla dzieci zgłoszonym ponad  5 godzin /.

                     Schodzenie się dzieci ,gry , zabawy, zajęcia dowolne , układanki, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.


8:15 - 8:30    Przygotowanie do spożycia posiłku (śniadania): wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, opanowanie

                      umiejętności mycia rąk , czynności samoobsługowe.

8:30 - 9:00    Śniadanie - samodzielne spożycie posiłku z zastosowaniem nawyków higieniczno - kulturalnych.

9:00 - 10:00  Zajęcia dydaktyczne z całą grupą i w zespołach - realizacja zadań ujętych w miesięcznych planach

                      dydaktyczno - wychowawczych: rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci poprzez kontakt z literaturą,

                      sztuką, muzyką i przyrodą; udział w grach i zabawach dydaktycznych; kształtowanie pojęć w zakresie edukacji

                      matematycznej; podejmowanie działalności plastycznej.

                      Indywidualizacja podejmowanych działań: stosowanie różnych stopni trudności zadań (w zależności od możliwości

                      intelektualnych i psychoruchowych dzieci). Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka.

10:00 – 10:15 Przygotowanie do spożycia posiłku. Drugie Śniadanie.

 

 10:15 – 11:00 Przy sprzyjającej pogodzie: pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki po

                         najbliższej okolicy, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11:45  Zabawy swobodne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka , zajęcia rytmiczno- taneczne. 

11:45 – 12:00  Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:40  Obiad – Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie

                        uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Czynności higieniczne związane z samoobsługą dzieci.

12:40 -13:00   Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

13:00 – 14:00  Relaksacja przy muzyce.

14:00 – 14:30  Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne. Podwieczorek.

14:30 – 15:30 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali , rozchodzenie się dzieci.

                        Praca w oddziale dyżurnym.