Przesiewowa ocena predyspozycji osobowościowo-zawodowych Drukuj

PRZESIEWOWA OCENA PREDYSPOZYCJI OSOBOWOŚCIOWO-ZAWODOWYCH W PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTRÓDZIE.

Państwa dzieci już za kilka miesięcy dokonają pierwszych ważnych wyborów edukacyjnych ,których konsekwencje będą ponosiły przez kolejne lata trwania szkoły. Warto już dzisiaj zadbać o to, by były to wybory przemyślane, trafne i spełniające oczekiwania.

     Poradnia w Ostródzie organizuje na swoim terenie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego indywidualne diagnozy predyspozycji osobowościowo-zawodowych dedykowane dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Chcących skorzystać z oferty poradni ,prosimy o wypełnienie druku Zgłoszenia(druk do nabycia u wychowawcy klasy VIII .E .Mazurowskiej lub u doradcy zawodowego, p .V. Mossakowskiej)O terminie wizyty Poradnia poinformuje telefonicznie. Szczegóły u wymienionych wyżej nauczycieli.

 

8 - klasisty wybór szkoły

http://www.poradnia.ostroda.pl/8---klasisty-wybor-szkoly.html