Rodzic- pierwszy doradca zawodowy dziecka Drukuj

Rodzic –pierwszy doradca zawodowy swojego dziecka

Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu czy uczeniem się. Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości wyznawane przez rodziców, ich aspiracje, postawy, to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co myślą, mówią i na co decydują się uczniowie gimnazjów, dokonując wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Informacje przekazywane przez rodziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, które jest dla dzieci wiarygodne. To właśnie rodzice w sposób świadomy lub nie przekazują swoim dzieciom pryzmat swojej wiedzy i doświadczeń. Uczeń, to co otrzymał od rodziców traktuje jako coś naturalnego, oczywistego, prawdziwego.

Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka. Środowisko rodzinne silnie oddziałuje na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości.

 

Oto kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób wspierać dziecko w procesie przygotowania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych;

  • Obserwuj, jakie zajęcia szkolne i pozaszkolne lubi dziecko, co je pasjonuje, ciekawi.
  • Rozmawiaj
  • Bądź towarzyszem dziecka w codziennych obowiązkach. Pozwoli Ci to dostrzec fazę marzeń zawodowych (będę piosenkarką) poprzez fazę zainteresowań (interesuje mnie biologia) do krystalizacji pomysłów
    i budowania projektu swojej kariery zawodowej (interesują mnie komputery, zatem będę informatykiem, potem grafikiem komputerowym)
  • Słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem, dowiedz się, jakie ma pomysły na przyszłość
  • Motywuj do samodzielnego podejmowania decyzji
  • Zachęcaj dziecko do uczestnictwa w warsztatach i innych formach przygotowania zawodowego organizowanych przez szkołę; targach edukacyjnych spotkaniach z absolwentami
  • Korzystaj z pomocy specjalisty-doradcy zawodowego. Uzyskasz wiele cennych informacji na temat potencjału i preferencji zawodowych swojego dziecka