Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno Drukuj

Zarządzenie WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno.