Zarządzenie Wójta, w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej/wniosek do pobrania Drukuj

1zarz

 

zał1 popr

 

3zarzadzen

4azarzadzenmi

4zarzadzeni

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/ klasy pierwszej*

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w DĄBRÓWNIE