Zarządzenie Wójta i terminy postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, klasy I na rok szkolny 2024/2025 Drukuj

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klasy I odbywa się zgodnie z terminami podanymi w zarządzeniu Wójta Gminy Dąbrówno. Wnioski mogą rodzice pobrać ze strony www szkoły lub z sekretariatu szkolnego p. ul. Ostródzkiej 12. Przypomina się, że oświadczenie woli składa się po rekrutacji, kiedy rodzic otrzyma informację o przyjęciu jego dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I.  

zarządzeniezał 1zał 2