Podsumowanie akcji charytatywnej "Ile waży św.Mikołaj". Drukuj

Akcja „Ile waży św. Mikołaj?” edycja 2023

Od 6 listopada 2023 roku do 5 stycznia 2024 roku

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Dąbrównie przeprowadzono zbiórkę monet w ramach akcji

„Ile waży św. Mikołaj?” edycja 2023.

Celem akcji było wsparcie funduszu, z którego wypłacane

są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży,

wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Zbierane środki pomogą utrzymać działalność placówek

opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Fundację.

Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym,

gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz

można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci

w trudnej sytuacji życiowej. Po zakończonej akcji dokonano

podliczenia wszystkich zebranych pieniędzy.

Uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych

zebrali 753 złote i 33 grosze. Pieniądze przekazano do Fundacji

Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!!!

 

mikołaj

 

 

poczta popr

poczta1

 

poczta2