Plan lekcji klasy piąte Drukuj

numer lekcji

V a- Anna Martyniak –

- Stańczak

Vb- Małgorzata Cudakiewicz

PONIEDZIAŁEK

1

język polski   -sala nr 2

(A. Nowakowska)

język angielski- sala nr 5

(A. Martyniak- Stańczak)

2

język angielski –sala nr 5

(A. Martyniak- Stańczak)

biologia – sala nr 8

(E. Nadolska)

3

matematyka – sala nr 2

(A. Grzęda- Borkowska)

matematyka – sala nr 12

( M. Cudakiewicz)

4

historia – sala nr 4

(M. Wieczorek – Kwaśny)

wychowanie fizyczne- sala gimnastyczna

(M. Cieślak)

5

religia- sala nr 12

(A.Grzęda- Borkowska)

plastyka– sala nr 4

(M. Wieczorek- Kwaśny)

6

wychowanie fizyczne -sala gimnastyczna

(D.Skibicka)

muzyka – sala nr 4

(M. Wieczorek- Kwaśny)

7

informatyka(grupa II) -sala komputerowa- ul. Powstańców 2

( M. Cieślak)

WTOREK

1

geografia –sala nr 8

(E. Nadolska)

wychowanie fizyczne- sala gimnastyczna

(M. Cieślak)

2

język angielski   sala nr 12

  1. Martyniak –Stańczak)

język polski – sala nr 5

(A. Gurzyńska)

3

wychowanie fizyczne - sala gimnastyczna

(D. Skibicka)

geografia– sala nr 8

( E. Nadolska)

4

matematyka sala nr 12

(A.Grzęda – Borkowska)

technika– sala nr 8

(E. Nadolska)

5

język polski   - sala nr 2

( A. Nowakowska)

religia – sala nr 8

(A. Grzęda- Borkowska)

6

 

matematyka – sala nr 12

( M. Cudakiewicz)

ŚRODA

1

język polski - i sala nr 2

(A. Nowakowska)

język angielski- sala nr 12

(A. Martyniak- Stańczak)

2

historia -   sala nr 4

(M. Wieczorek – Kwaśny)

religia– sala nr 12

( A. Grzęda-Borkowska)

3

język angielski -   sala nr 8

(A. Martyniak- Stańczak)

język polski – sala nr 5

(A. Gurzyńska)

4

wychowanie fizyczne - sala gimnastyczna

(D. Skibicka)

matematyka – sala nr 12

( M. Cudakiewicz)

5

religia - sala nr 4

(A.Grzęda – Borkowska)

godzina wychowawcza – sala nr 12

( M. Cudakiewicz)

 

6

wychowanie do życia w rodzinie sala nr 5

(M. Malimon)

 

CZWARTEK

1

biologia - sala nr 8

(E. Nadolska)

język angielski- sala nr 12

(A. Martyniak- Stańczak)

2

technika - sala nr 8

(E .Nadolska)

historia– sala nr 4

(M. Wieczorek- Kwaśny)

3

matematyka -sala nr 5

(A .Grzęda – Borkowska)

matematyka – sala nr 12

( M. Cudakiewicz)

4

plastyka - sala nr 4

(M. Wieczorek – Kwaśny)

wychowanie fizyczne- sala gimnastyczna

(M. Cieślak)

5

muzyka - sala nr 4

(M. Wieczorek –Kwaśny)

język polski – sala nr 5

(A. Gurzyńska)

6

religia - sala nr 12

(A.Grzęda – Borkowska)

język polski – sala nr 5

(A. Gurzyńska)

7

  informatyka (grupa I)- sala komputerowa, ul. Powstańców 2 (M. Cieślak)

PIĄTEK

1

godzina wychowawcza - sala nr 5

(A .Martyniak –Stańczak)

historia– sala nr 4

(M. Wieczorek- Kwaśny)

2

matematyka – sala nr 12

(A.Grzęda- Borkowska)

wychowanie fizyczne- sala gimnastyczna

(M. Cieślak)

3

język polski   -sala nr 2

(A.Nowakowska)

język polski – sala nr 5

(A. Gurzyńska)

4

wychowanie fizyczne – sala gimnastyczna

(D.Skibicka)


 

5

język polski   - sala nr 2

(A.Nowakowska)

 

6

informatyka (grupa I -) sala komputerowa- ul. Powstańców 2

(M Cieślak)