DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Drukuj

ZAPRASZAMY do WSPÓŁRACY WSZYSTKICH, KTÓRYM NA SERCU LEŻY, aby DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE do PSP w DĄBRÓWNIE MOGŁY CIEKAWIEJ SPĘDZAĆ CZAS  w SZKOLE, by MOGŁY SIĘ WSZECHSTRONNIE ROZWIJAĆ, UCZESTNICZYĆ w WYJAZDACH, by MOŻNA BYŁO NAGRADZAĆ I PROMOWAĆ UCZNIÓW ZDOLNYCH, WSPIERAĆ UCZNIÓW Z DEFICYTAMI oraz POCHODZĄCYCH z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ w TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.

ZADBAJMY RAZEM, by NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA ZMODERNIZOWANA.

CZŁONIKIEM STOWARZYSZENIA MOŻE BYĆ KAŻDA DOROSŁA OSOBA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JEJ DZIECKO UCZĘSCZCZA DO PSP w DĄBRÓWNIE!

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. PROSIMY o WYPEŁNIENIE DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ i DOSTARCZENIE JEJ do OSÓB WCHODZĄCYCH w SKŁAD ZARZĄDU.

ROCZNA SKŁADKA WYNOSI 10 zł.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA