Plan lekcji klasa pierwsze i druga Drukuj

numer lekcji

godziny zajęć

 

         I–Barbara                Waszczyszyn

             sala nr 13

II- Barbara Czarnowska sala nr 12

PONIEDZIAŁEK

1

8.00-8.45

       edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

język angielski

(K. Bestvater)

2

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

religia/etyka

(A.Grzęda- Borkowska/M. Wieczorek-Kwaśny)

3

9.50-10.35

edukacja wczesnoszkolna

(B.Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska))

4

10.55-11.40

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

    5

11.50- 12.35

język angielski

( K. Bestvater)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

6

11.50-12.35


zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

WTOREK

1

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

2

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

3

9.50-10.35

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna- wychowanie fizyczne- sala nr 11, ul. Pwstańców2

(B. Czarnowska)

4

   10.55- 11.40

edukacja wczesnoszkolna- wychowanie fizyczne- sala nr 11 ul. Powstańców2

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

    5

11.50-12.35

           godzina dyrektorska
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ŚRODA

1

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

język angielski

(K. Bestvater)

2

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

(B.Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

3

9.50-10.35

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

4

10.55-11.40

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna-zajęcia komputerowe-sala komputerowa

(B. Czarnowska)

5

11.50-12.35

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

CZWARTEK

1

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

religia/etyka

(A.Grzęda-Borkowska/B. Chmielewska)

2

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B.Czarnowska)

3

9.50-10.35

edukacja wczesnoszkolna- wychowanie fizyczne- sala gimnastyczna ul. Ostródzka 12

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B.Czarnowska)

4

10.55-11.40

religia

(A. Grzęda- Borkowska)

edukacja wczesnoszkolna

(B.Czarnowska)

5

11.50-12.35

język angielski

(K. Bestvater)


PIĄTEK

1

8.00-8.45

religia

(A.Grzęda- Borkowska)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

2

8.55-9.40

edukacja wczesnoszkolna

(B.Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

3

9.50-10.35

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)

4

10.55-11.40

edukacja wczesnoszkolna

(B. Waszczyszyn)

edukacja wczesnoszkolna

(B. Czarnowska)