Kalendarz roku szkolnego 2022/23 Drukuj

 

Zimowa przerwa świąteczna od: 23 - 31 grudnia 2022 r.

Termin ferii zimowych od: 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna od: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

Egzaminy ośmioklasistów: Terminy ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

język polski -

matematyka -

jezyk obcy nowożytny -

 

Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie ustala dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023: