Czym jest cyberprzemoc? Drukuj

 

cyberprzemcd

Czym jest cyberprzemoc?

 

 

Cyberprzemoc( ang cyberbullying ) - agresja w sieci

 

Cyberprzemoc, czyli  przemoc za pomocą mediów elektronicznych, przede wszystkim
Internetu oraz telefonii komórkowej. Zjawisko to dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży. Statystyki podają, że połowa młodych internautów padło ofiarą cyberprzemocy.
Zjawisko staję się coraz bardziej niebezpieczne i powszechne – dzieje się tak za sprawą, anonimowości jakie daje Internet czy telefon komórkowy, lecz nie jest to jedyny „atut" informacje rozprzestrzeniają się w sposób błyskawiczny i zazwyczaj nie mamy możliwości ich usunięcia. Kolejną uciążliwością jest stała możliwość ataku, niezależnie od miejsca i pory nocy i dnia. Tego typu zachowania mają bardzo niski poziom kontroli społecznej. Sytuacja doznawania krzywdy przez dziecko jest ciężka do zaobserwowana przez rodziców, nauczycieli, opiekunów, szczególnie jeśli nie posiadają odpowiedniej wiedzy.

 

Działania, które są zaliczane do cyberprzemocy:

 

- wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają
- podszywanie się pod kogoś
- włamywanie się na czyjeś konta (poczta e-mail, portale społecznościowe).

 

Ważne, aby każdy ślad przemocy został ujawniony, dzieci  muszą

wiedzieć, że nie zostaną z tym problemem same.

 

 

Gdy Twoje dziecko padło ofiarą cyberprzemocy,  uświadom mu , że to nie ono jest winne.

Winny jest tylko sprawca.

Dzieci często udają, że wszystko jest w porządku.  Po takich przejściach,

wizyta u psychologa na pewno pomogłaby się uprać z traumą.