Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2021/2022
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczący:  Przemysław Baca
 
skarbnikEwa Karkoszka
 
sekretarz: Emilia Geka
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas.