Informacje o wyprawkach dla uczniów klas I- III Drukuj

 Szanowni Państwo, Rodzice uczniów z klas I- III.

Uprzejmie prosimy o wyposażenie uczniów w następujące przedmioty:

Wyprawka ucznia klasy pierwszej:

- pięć zeszytów w trzy linie
- pięć zeszytów w kratkę (16 - kartkowe),
- zeszyt do nut,
- koszulki,
- ryza papieru ksero,
- blok techniczny kolorowy,
- blok techniczny biały,
- blok rysunkowy kolorowy,
- blok rysunkowy biały,
- kredki ołówkowe cienkie,
- pisaki kolorowe,
- temperówka,
- trzy ołówki miękkie,
- gumka,
- plastelina,
- linijka 20 cm,
- patyczki – liczmany,
- nożyczki,
- farby plakatowe i pędzel, podkładka plastikowa na ławkę,
- wycinanki , trzy kolory bibuły ,
- chusteczki higieniczne,
- ręcznik papierowy.

Wyprawka ucznia klasy drugiej:

- sześć zeszytów w trzy linie
-sześć zeszytów w kratkę (16 - kartkowe),
- zeszyt do nut,
- 2 teczki na gumkę,
- blok techniczny kolorowy,
- blok techniczny biały,
- blok rysunkowy kolorowy,
- kredki ołówkowe ,
- temperówka,
- ołówek miękki,
- gumka,
- plastelina,
- klej w sztyfcie ,
- linijka 20 cm,
- nożyczki,
- farby plakatowe i pędzel,
- kubek do wody, podkładka plastikowa na ławkę,
- wycinanki kolorowe , 3 kolorowe krepiny,
- chusteczki higieniczne,
- papier toaletowy,
- ręcznik papierowy.
Papier biały w ryzach prosimy przynosić w miarę potrzeb, na prośbę wychowawcy klasy.
Zeszyty w linię i w kratkę , niezapisane do końca w kl. I, można przynieść, żeby dokończyć w klasie II. Wszelkie materiały i przybory z kl.I można wykorzystać w kl,II.

Wyprawka ucznia klasy trzeciej:

- trzy zeszyty w trzy linie, ( 32 kart. )
- jeden zeszyt w szeroką linię (II semestr),
- trzy zeszyty w kratkę, ( 32 kart. )
- blok techniczny kolorowy,
- blok techniczny biały,
- blok rysunkowy kolorowy,
- wycinanki,
- kredki,
- klej, nożyce, gumka, ołówek, długopis, temperówka, linijka,
- plastelina,
- kolorowa kreda,
- farby (jeżeli dziecko nie ma z kl.2)
- teczka na gumkę,
- chusteczki higieniczne,
- ręcznik papierowy,
- zeszyt do nut z kl.II ,

Zeszyty w linię i w kratkę , niezapisane do końca w kl. II , można przynieść, żeby dokończyć w klasie III. Wszelkie materiały i przybory z kl.II można wykorzystać w kl,III. Papier xero będziemy przynosić w miarę potrzeb, na prośbę wychowawcy.