Informacja o przyjazdach uczniów do PSP w Dąbrównie i przedszkolaków do Punktu Przedszkolnego w Dąbrównie Drukuj

Przyjazdy uczniów do PSP w Dąbrównie w dniu 02 września 2019 roku:

7.40- Osiekowo, 7.45- Łogdowo, 7.50-Grunwald, 8.20- Ostrowite, 8.25- Saminek. 8.30- Samin, 8.45- Samin

Gardyny- 7.25

Trasa Grzybiny- Brzeźno Mazurskie- Leszcz -Kalbornia- Dąbrówno:
-opiekun/konwojentka Ewa Brzostek
Brzeźno Mazurskie -7.20- Grzybiny-7.25-Leszcz – 7.35 – Kalbornia -7.40- Dąbrówno-7.50
Trasa Odmy- Lewałd- Okrągłe – Wądzyn
Odmy – 8.10 - Lewałd - 8.15 - Okrągłe - 8.20-Wądzyn - 8.30 - Dąbrówno - 8.40

Trasa Tułodziad- Marwałd- Wierzbica- Elgnowo -Dąbrówno
– opiekun/ konwojentka P. Anna Furmann
Tułodziad- 6.45 - Marwałd-7.20 - pod szkołą -Wierzbica -7.30 - Elgnowo-7.35-pod szkołą- Wierzbica-7.40-Krajewo-7.50-Dabrówno-7.55

Przyjazdy uczniów do PSP w Dąbrównie w dniu 03 września 2019 roku:

6.40- Osiekowo, 6.45- Łogdowo, 6.50-Grunwald, 7.20- Ostrowite,7.25- Saminek. 7.30- Samin, 7.45- Samin

Gardyny- 7.25

Trasa Odmy- Lewałd- Okrągłe – Wądzyn- opiekun/ konwojentka- P. Ewa Brzostek
Odmy - 6.40-Lewałd- 6.45-Okrągłe - 6.50-Wądzyn - 7.00-Dąbrówno-7.15
Trasa Brzeźno Mazurskie- Grzybiny- Leszcz -Kalbornia- Dąbrówno- opiekun/konwojentka – P. Ewa Brzostek
Brzeźno Mazurskie -7.25- Grzybiny-7.30 - Leszcz – 7.40 – Kalbornia -7.50- Dąbrówno-7.55

Trasa Tułodziad- Marwałd- Wierzbica- Elgnowo -Dąbrówno
– opiekun/ konwojentka P. Anna Furmann
Tułodziad- 6.45 - Marwałd-7.20 - pod szkołą -Wierzbica -7.30 - Elgnowo-7.35-pod szkołą- Wierzbica-7.40-Krajewo-7.50-Dabrówno-7.55

 Przyjazdy dzieci do Punktu Przedszkolnego w Dąbrównie:

Elgnowo- 6.15, Wierzbica- 6.20, Samin- 6.30, Lewałd Wielki- 6.45, Wądzyn- 6.50, Gardyny- 7.25, Leszcz- 7.50