Bezpieczne dzieci w sieci Drukuj

bezpieczne dzieci w sieci

 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach: 
 
 https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow
 
http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/68477,Jak-chronic-dziecko-w-sieci.html