Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno Drukuj

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

do punktu przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego

przy szkołach podstawowoych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Dąbrówno na rok szkolny 2021/2022.