"Oszczędna klasa" Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU

„Oszczędna klasa”

 

Czas trwania konkursu

 

od 20.09.21 r.  do 13.05.22 r.

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi

największą liczbę punktów.

 

1. Punkty od 0 do 7 za:

 

 

- miesięczną (od X do V) wpłaconą (do opiekuna SKO) sumę

 

pieniędzy w przeliczeniu na ucznia w klasie.

 

2. Punkty od 1 do 14 za:

 

                          a) kwotę pieniędzy (z dnia 15.05.2020 r.) wpłaconą do opiekuna

 

SKO w przeliczeniu na ucznia w klasie,

 

         b)procent członków SKO, którzy przez czas trwania

 

 

konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty,

 

co najmniej raz w miesiącu.

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi
największą liczbę punktów.

 

 skar