Regulamin nagradzania oszczędzających uczniów Drukuj

Regulamin nagradzania

oszczędzających uczniów:

 

Upominki otrzyma 1/3 uczniów z każdej klasy, którzy dokonają najwięcej

wpłat od 01 października 2019 roku do 15 maja 2020 roku.

 

Udział w losowaniu nagród wezmą uczniowie:

- nagrodzeni (wg zasady zawartej w pierwszym punkcie),


- systematycznie oszczędzający - wpłacający co najmniej raz w miesiącu.

 

 

mistrz