Mikołajki szkolne Drukuj

       06 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana uczniowie przemieszczali się po korytarzach w pięknych mikołajkowych czapkach, oczekując na niecodziennego gościa.

Mikołaj przybył do sali gimnastycznej w towarzystwie śnieżynek i elfów, w które wcielili się najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Po krótkiej rozmowie z dziećmi i wysłuchaniu mikołajkowych piosenek nasz gość przystąpił do swojego zadania, obdarował wszystkich miłymi upominkami, które były przyjmowane z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością.

           Na zakończenie spotkania, pani Dyrektor Małgorzata Malimon podziękowała Radzie Rodziców za przygotowanie prezentów mikołajkowych. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Przewodniczącej Rady Pani Karolinie Tyskiej .

Dziękujemy Serdecznie sponsorom- pomocnikom Mikołaja:

Państwu Magdalenie i Jarosławowi Karskim, Małgorzacie i Wojciechowi Suwałom, Ewie i Marcinowi Mówińskim, Władysławie i Jerzemu Żuralskim, Marcie i Marcinowi Sosnowskim, Pawłowi Kaczorkowi, Zofii i Grzegorzowi Karpińskim, Joannie i Piotrowi Karpińskim, Annie i Tomaszowi Mackiewiczom, Tomaszowi Olszewskiemu.

                                                  Violetta Mossakowska