Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Drukuj

 

 

images

 

 

Zimowa przerwa świąteczna od: 22 grudnia do 01 stycznia 2019 roku.

 

Termin ferii zimowych od: 21 stycznia 2019 roku do 03 lutego 2019 roku.

 

Wiosenna przerwa świąteczna od: 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 roku.

 

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 rok.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie ustala dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

- 02 listopada 2018 rok,

- 10, 11, 12 kwietnia 2018 rok- terminy egzaminów gimnazjalnych,

- 15, 16, 17 kwietnia 2018 rok- terminy egzaminu ośmioklasisty,

- 02 maja 2019 rok.