Działania podjęte przez PSP w Dąbrównie w związku z obchodami setnej rocznicy odyzyskania przez Polskę niepodległości Drukuj

W związku ze zbliżającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w PSP w Dąbrównie już w roku

szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy cykl działań, które miały przygotować uczniów do obchodów

tego jubileuszu.

 

Realizacja projektu patriotycznego: " Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie droższe od Ojczyzny".

 

Wyjazdy na wycieczki- poznawanie miejsc i postaci związanych z historią Polski:

1.   Wycieczka do Torunia.

A to działania podjęte w roku szkolnym2017/2018:

2. Wycieczka do Warszawy.

3. Wycieczki do Trójmiasta.

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli również z powodzeniem w Konkursie Historycznym

"Między orłem, a krzyżem", w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie", Szkolnym Konkursie Poezji Patriotycznej, Konkursie Polskiej Piosenki, Gminnym Konkursie Plastycznym "Niepodległa w oczach dzieci".

Zorganizowalismy biegi przełajowe z okazji Święta Niepodległości 

uroczystą akademię w GCKB w Dąbrównie z okazji 11-go listopada oraz w duchu patriotycznym XX eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

 

W szkole zostały zorganizowane żywe lekcje historii na temat Katynia oraz zajęcia dotyczące Żołnierzy Wyklętych.

W Urzędzie Wojewódzkim reperezentacja naszej szkoły uczestniczyła w Warmińsko- Mazurskich Obchodach Pamięci o Bohaterach. Podczas uroczystości Pani Dyrektor otrzymała certyfikat zaświadczający o przyjęciu przez naszą szkołę obowiązku upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie Dębów Pamięci. Zorganizowaliśmy w szkole uroczystość posadzenia Dębu Pamięci.

Nasi uczniowie uczestniczyli w Przełajowych Biegach Grunwaldzkich z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 257 szkół, które uzyskały dofinansowanie w konkursie

ogłoszonym przez  MEN do projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość".

Program Dotacyjny „Niepodległa – „W drodze do wolności", „Nasza Niepodległa"

Założeniem projektu jest wzmacnianie w uczniach poczucia dumy z przynależności narodowej

oraz integrowanie lokalnej społeczności poprzez wspólne podejmowanie zadań.
Cele projektu:
- obchodzenie świąt narodowych wraz ze społecznością lokalną,
- edukacja patriotyczna i obywatelska,
- rozwijanie szacunku do tradycji i dorobku narodowego,
- kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
- poznanie polskich pieśni patriotycznych,
- budowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami,
- kształtowanie pozytywnego stosunku do historii,
- uświadamianie znaczenia wydarzeń, które Polsce po latach zaborów przyniosły wolność,
- integrowanie przedstawicieli różnych środowisk,
- działanie na rzecz dobra wspólnego,
-kształtowanie postaw twórczych, kreatywnych,
- kształtowanie procesów poznawczych uczniów, rozwijanie zainteresowań.

 

W ramach przygotowań do uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w październiku 2018 roku uczniowie przygotowali prace na konkurs plastyczny pt. „Moje spotkanie z historią”. Dzieci wykonywały prace z niezwykłym zaangażowaniem, co obrazują umieszczone niżej zdjęcia.

 

Święto Narodowe uczniowie uczczą też tańcem i śpiewem. W czasie zajęć lekcyjnych, przed i po nich uczą się pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych. Chętnych nie brakuje! Efekty prac zaprezentują zaproszonym gościom podczas uroczystego apelu.

W szkole PSP w Dąbrównie została też zorganizowane  wystawy, wśród nich wystawa: " Czytamy polskie legendy.

gra patriotyzm

     Dnia 19 paździenika 2018 dziewczęta z klas 7a i b wystąpiły na podsumowaniu konkursu

"Śladami polskosci-Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce" organizowanego przez

wojewodę warmińsko-mazurskiego. Taniec z szarfami otwierał uroczystość w Urzędzie

Wojewódzkim w Olsztynie.

Wystąpił zespół taneczny w skladzie: Martyna Augustin, Leokadia Rucińska, Julia Świniarska,

Andżelika Pawłowska, Malwina Lisiecka, Anna Karpińska, Maria Karska, Emilia Rachuba, Joanna

Rutkowska, Malwina Pokojska, Kinga Waszczuk, Julia Skoroch, Maria Mróz, Olga Stańczak

przygotowany przez Panią Dorotę Skibicką.

 

Uczniowie klasy II tak przygotowują się do obchodów Święta Niepodległości:

Dnia 5 listopada o godz. 9:00 w oddziale przedszkolnym 0a PSP w Dąbrównie odbył się krótki

występ patriotyczny z okazji 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dzieci ubrane w stroje galowe pięknie śpiewały i recytowały.

Wzorowo odśpiewały "Hymn państwowy". Rodzice byli bardzo wzruszeni i dumni ze swoich pociech.

                    Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie uczą się, że są z Polski:

 W dniu 07 listopada 45- grupa uczniów z naszej szkoły była na wycieczce w Warszawie. Więcej informacji i zdjęcia znajduje się w zakładce: Aktualności.

 

W dniu 08 listopada 2018 roku zostały w naszej szkole zorganizowane Biegi Przełajowe

z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

 W dniu 09 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100- lecia Niepodległości. Więcej informacji w zakładce: Aktualności.