OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Drukuj

 

ozalekcyjne

Poniedziałek

RODZAJ ZAJĘĆ, CZAS TRWANIA, kto prowadzi

SKŁAD GRUPY

3 LEKCJA, rewalidacja - Herman Dorota

Kl. VIIa

4 LEKCJA (Z PRZERWAMI 60 MINUT)-rewalidacja kl. III, Mazurowska Elżbieta

Kl. IIIa

12:00-12:30- logopedia- Albrycht Samek Danuta

0d (5-l.):

6 LEKCJA-gimnastyka korekcyjna- Zych Rafał

Klasa II:

12:30 – 13:15

zaj.korekcyjno-kompensacyjne- Albrycht Samek Danuta

Od (6-l.)

6 LEKCJA, logopedia, Mówińska Ewa

Kl. IV

6 LEKCJA, zaj.wyr. z j.pol.-Gorzelak Katarzyna

Kl. VIIb

7 LEKCJA, gd „Polubić mat. „w VIIIa,

Grzęda Borkowska Anna

-przemiennie z klasą V (środa)

Kl. VIIIa:

Kl. V (środa)

8 LEKCJA- rewalidacja – Albrycht Samek Danuta

Kl.V

8 LEKCJA- rewalidacja- Nadolska Emilia

Kl. VI

8 LEKCJA- ikony- Gorzelak Katarzyna

Kl. VIIb

Wtorek

RODZAJ ZAJĘĆ, CZAS TRWANIA, kto prowadzi

SKŁAD GRUPY

2 LEKCJA 9:00-9:15, logopedia, Albrycht Samek Danuta

0d (5-l.)

4 LEKCJA-w czasie zajęć edukacji kl. Ia- kor.-komp., Mossakowska Violetta

Ia

6 LEKCJA-godz.dyr.- Jaworska Bożena

Klasa Ib

5 LEKCJA, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze Wierzbicka Magdalena

Kl. IIIb

5 LEKCJA, logopedia,- Mówińska Ewa

Kl. IIIa

5 LEKCJA-zajęcia wyrównawcze.- Sadowska Marta

Kl. Ia

6 LEKCJA, logopedia, Mówińska Ewa

Kl.Ia

6 LEKCJA- gimnastyka korekcyjna.- Zych Rafał

Kl. IV (cała)

7 LEKCJA – gd Majsterkowicz gr. II- naprzemiennie z gr. I (VIIIb) w pt na 7 lekcji

Kl. IV-VII

Kl. VIIIb

7 LEKCJA(13:40-14:40) rewalidacja- Albrycht Samek Danuta

Kl. V

8 LEKCJA ,zaj. Korekcyjno- kompensacyjne., Mossakowska Violetta

Kl. VIIb

 

8 LEKCJA-zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Kl. VIIb (1 UCZEŃ)

8 LEKCJA-g.dyr.(koło plastyczne), Gurzyńska Agnieszka

VIIIb

 

Zajęcia wyr. z j.polskiego-8 LEKCJA, ikony- Gorzelak Katarzyna

Kl. VIIIb

SKS - 16:30- 18:00, Dorota Skibicka

Dziewczęta, klasy V-VIII

 

Środa

RODZAJ ZAJĘĆ, CZAS TRWANIA, kto prowadzi

SKŁAD GRUPY

3 LEKCJA – zaj. Korekcyjno- kompensacyjne Mossakowska Violetta

Kl. IV

 

4 LEKCJA- rewalidacja Mazurowska Elżbieta

Kl. IIIa

Kl. IIIb

5 LEKCJA, zaj. korekcyjno-kompensacyjne-Mossakowska Violetta

Ib

6 LEKCJA, zaj.teatralne, Wierzbicka Magdalena

Kl. IIIb

6 LEKCJA- zaj.korekcyjno-kompensacyjne. W klasach IIIa,b (naprzemiennie co tydzień)–Mossakowska Violetta

Kl. IIIa

Kl.IIIb

6 LEKCJA- zajęcia wyr. z j.polskiego.- Gurzyńska Agnieszka

Kl. V

6 LEKCJA- ikony Gorzelak Katarzyna

Kl. IV

Kl. V

6 LEKCJA, gd „Polubić mat.” A. Grzęda- Borkowska

Kl. V

7 LEKCJA- zaj. korekcyjno-kompensacyjne, Werner Aneta

Kl.VI

7 LEKCJA – rewalidacja Nadolska Emilia

Kl. VI

7/8 LEKCJA (14:05- 14:50), logopedia, Albrycht Samek Danuta

Kl. VI

7, 8 LEKCJA, ikony- Gorzelak Katarzyna

Kl. VIIIb

Czwartek

RODZAJ ZAJĘĆ, CZAS TRWANIA, kto prowadzi

SKŁAD GRUPY

2 LEKCJA, logopedia dla całej grupy- punkt prz.-Mówinska Ewa

NAPRZEMIENNIE- gr.3-l, w następnym tygodniu 4-l.

5 LEKCJA, g.dyr., Wieczorek Kwaśny Małgorzata

Kl. IIIa

5 LEKCJA, g.dyr., zaj.plastyczne kl.Ia-Sadowska Marta

Ia (cała)

6 LEKCJA, logopedia, Mówińska Ewa

Kl. Ib

6,7 LEKCJA-zaj. korekcyjno-kompensacyjne., Wieczorek Kwaśny Małgorzata

Kl. V

6 LEKCJA, zdw j.polski kl. VI, Kieszczyńska Barbara

Kl. VI

6 lekcja, ikony Gorzelak Katarzyna

Kl.VI

7 LEKCJA, gimnastyka korekcyjna. Zych Rafał (VI) Skibicka Dorota (VIIa)

Kl.V i VIIA

7 LEKCJA, logopedia, Mówińska Ewa

VIIa – (I półrocze)

VIIb- (w II półroczu)

7 LEKCJA, zdw z matematyki w VIIIa, Grzęda Borkowska Anna

Kl. VIIIa

8 LEKCJA, gimnastyka korekcyjna, Skibicka Dorota

VIIb

8 LEKCJA, zdw z matematyki w VIIIb, Grzęda Borkowska Anna

Kl. VIIIb

8 LEKCJA, ikony- Gorzelak Katarzyna

Kl. VIIIb

 Piątek

CZAS TRWANIA, RODZAJ ZAJĘĆ, kto prowadzi

SKŁAD GRUPY

2 LEKCJA, logopedia, Mówińska Ewa

Kl. V

3 LEKCJA, rewalidacja, Herman Dorota

Kl. VIIb

4 LEKCJA, zaj.wyrównawcze w kl. IIIa, Bielska Małgorzata

Kl. IIIa

5 LEKCJA, logopedia, Mówińska Ewa

Kl. IIIb

5 lekcja-ikony – Gorzelak Katarzyna, Sadowska Marta

Kl.VI

6 LEKCJA- g.dyr.-koło j.polski.-Nowakowska Aldona

Kl. V

7 LEKCJA- gd Majsterkowicz gr.I naprzemiennie z gr. II we wt.-7 lekcja- Nadolska Emilia

Kl. VIIIb

7 LEKCJA, ikony- Gorzelak Katarzyna

Kl. VIIIb

SKS 12:40- 13:25, Dorota Skibicka

chłopcy, klasy 2 i 3