OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Drukuj

 

ozalekcyjne 

Zajęcia pozalekcyjne

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie

2 0 2 2 / 2 0 2 3

 

 

R o d z a j z a j ę ć

 

 

Odbiorcy zajęć/ uczniowie klas/

 

Czas trwania zajęć, dzień tygodnia

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia

zajęcia teatralne

 

I

 

wtorek

12.40-13.25

 

Karolina Grzegrzółka

gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna- grupy młodsze (I-III)

 

I-III

poniedziałek

12.40-13.25

Dorota Skibicka

gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna- grupy starsze (IV-VIII)

IV-VIII

poniedziałek

13.30-14.15

piątek

13.30-14.15

 

Dorota Skibicka

SKS chłopcy -piłka nożna

 

IV -VI

czwartek

16.30 – 17.45

 

Dorota Skibicka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

IIa

wtorek

11.50-12.35

 

Barbara Waszczyszyn

kółko teatralne

IIa

środa

12.40-13.25

 

Anna Ochlak

zajęcia rozwijające czytelnictwo

 

IIb

wtorek

10.45-11.30

 

Bożena Jaworska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

IIb

wtorek

11.50-12.35

 

Magdalena Wierzbicka

zajęcia wyrównawcze

z j. angielskiego

 

I-III

środa

12.40-13.25

Małgorzata Iljasiuk

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

III

poniedziałek

11.50-12.35

 

Karina Sołtan

zajęcia wokalno- taneczne

III

wtorek

11.50-12.35

Małgorzata Iljasiuk

pisanie ikon- zajęcia indywidualne

VII

poniedziałek

13.30-15.15

oraz wg harmonogramu (informacja w galerii szkolnej i u nauczyciela prowadzącego)

 

Katarzyna Gorzelak

pisanie ikon, zajęcia malarskie- zajęcia indywidualne

VIII

poniedziałek

14:15-15.00 oraz wg harmonogramu (informacja w galerii szkolne i u nauczyciela prowadzącego)

 

Katarzyna Gorzelak

pisanie ikon, zajęcia malarskie- zajęcia indywidualne i grupowe

V, VI

wtorek

13.30-14.15

14:15-15.00 oraz wg harmonogramu (informacja w galerii szkolnej i u nauczyciela prowadzącego)

 

Katarzyna Gorzelak

warsztaty malarskie i pisania ikon- zajęcia grupowe

IV a, b

środa12.40-13.25

oraz wg harmonogramu (informacja w galerii szkolnej i u nauczyciela prowadzącego)

 

Katarzyna Gorzelak

chór szkolny

IV-VIII

piątek

13.30-14.15

 

Anna Szybanow

zajęcia wyrównawcze  z j. polskiego- indywidulne

 

IVb

poniedziałek

12.35-13.20

 

Katarzyna Gorzelak

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - grupowe

 

IVb

wtorek

12.40-13.25

 

Aldona Nowakowska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki

 

V-VI

poniedziałek

12.40-13.25

 

Halina Zienkiewicz

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki

 

IV-VIII

środa

13.30-14.15

Dorota Herman

kółko teatralne

 

V

środa

13.30-14.15

 

Anna Ochlak

zajęcia plastyczne

 

VII

poniedziałek

13.30-14.15

 

Marta Sadowska

zajęcia wyrównawcze  z matematyki

VII

poniedziałek

13.30-14.15

Anna Grzęda-Borkowska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki

IVb

wtorek

12.40-13.25

 

Anna Grzęda-Borkowska

zajęcia wyrównawcze  z matematyki

VIII

poniedziałek

13.30-14.15

Anna Grzęda-Borkowska

,,Polubić matematykę”

 

VIIIb

poniedziałek

14.20-15.05

 

Anna Grzęda-Borkowska

zajęcia z matematyki

IVb

czwartek

12.40-13.25

Anna Grzęda-Borkowska

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

VII-VIII

wtorek

7.00-7.45

Barbara Kieszczyńska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

VIIIa

środa

14.20-15.05

Aldona Nowakowska

matematyka online

IV-VIII

wg harmonogramu nauczyciela

Dorota Herman