Uwaga rodzice uczniów z klas VIII i klas gimnazjalnych Drukuj

     Dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie  17:00 w Publicznym Gimnazjum w Stębarku odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych organizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

     Tematem spotkania będzie rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

     Władze Kuratorium serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych Rodziców.