Otwarcie nowej sali komputerowej Drukuj

      W poniedziałek 04.02.2019r. w PSP Dąbrówno ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie sali komputerowej przy ulicy Ostródzkiej.
Od drugiego półrocza uczniowie naszej szkoły zaczną zajęcia w nowej pracowni komputerowej zaopatrzonej w 20 nowych komputerów. Zakup ich był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Małgorzaty Malimon oraz przychylności Wójta Gminy Dąbrówno Piotra Zwalińskiego.
Opiekunem pracowni jest pani Halina Zienkiewicz. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Uczniów reprezentował Oskar Piątek. Uruchomienie pracowni zbiegło się z przyłączeniem szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która gwarantuje dostęp do szerokopasmowej sieci Internetu.

Halina Zienkiewicz