Informacja dla Rodziców w sprawie strajku Drukuj

Szanowni Państwo!

      W związku z przystąpieniem pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie do akcji strajkowej od poniedziałku 8 kwietnia 2019 roku, aż do odwołania mogą wystąpić trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Informuję Państwa również, że gotowość do pracy może wykazać niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

     W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy do piątku, tj. 05 kwietnia 2019 roku ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dziecku przez szkołę (prośba o określenie dokładnych godzin przebywania dziecka w szkole). Informacja ta jest niezbędną, aby podjąć starania dotyczące prawidłowego zorganizowania opieki nad dziećmi. Jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty, istnieje zagrożenie zawieszenia zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym uczniom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 roku i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

     Obiady w szkole będą wydawane planowo. Dzieci będą dowożone zgodnie z aktualnym harmonogramem.

     O bieżącej sytuacji w szkole będę informowała Państwa poprzez naszą szkolną stronę internetową www.pspdabrowno.pl

Z wyrazami szacunku

Dyrektor PSP w Dąbrównie

Małgorzata Malimon