Historia szkoły Drukuj
historia_szkolyRozwój szkolnictwa w Dąbrównie sięga daleko w głąb historii, bo już pod koniec XIV i na początku XV wieku istniała szkoła katolicka o dość wysokim poziomie. Po 1525 roku założono miejską szkołę ewangelicką, którą kierowali pastorzy i nauczyciele. Na początku XVIII wieku rektorem szkoły miejskiej był Marcin Seraski, dzięki któremu szkoła ta stała się szkołą humanistyczną. Mieszkańcy miasteczka dbali o odpowiedni poziom nauczania i troszczyli się o warunki pracy szkoły, płacąc odpowiednie podatki na ten cel. Do 1846 roku szkoła miejska utrzymywana była na wysokim poziomie. Posiadała trzy klasy, w najniższej uczono tylko po polsku.
 
W 1863 roku na wniosek księdza Abdona Stengerta oraz uzyskanemu wsparciu finansowemu biskupa chełmińskiego Jana Nepomucena Marwicza, powstała szkoła katolicka, której program nauczania uwzględniał naukę języka polskiego. W 1875roku władze miejskie Ostródy wystąpiły z wnioskiem o likwidację tej placówki, gdyz jak pisał starosta powiatowy szkoła ta „popiera polskość, a nawet dzieci niemieckie uczy się po polsku”. Szkołę popierał i opiekował się nią działacz, ksiądz Antoni Wolszlegier , proboszcz katolicki.
Po II wojnie światowej w Dąbrównie powstała Publiczna Szkołą Powszechna, której założycielem i pierwszym kierownikiem był Henryk Hertzyk. Do roku 1966 była to siedmioklasowa szkoła podstawowa, w roku następnym po raz pierwszy absolwentami szkoły byli uczniowie klas ósmych.
 
W roku 1979 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. Naukę prowadzono w systemie dwuzmianowym, ponieważ warunki lokalowe nie uległy zmianie. Działalność Zbiorczej Szkoły Gminnej zakończyła się z dniem 1.07.1984 roku, w miejsce której powołany został Inspektorat Oświaty i Wychowania. W następnym roku uległa likwidacji nauka na dwie zmiany, ponieważ został oddany do użytku szkoły drugi budynek. W zaadoptowanym budynku naukę rozpoczęły klasy od 0 do IV. Zorganizowano w nim świetlicę wraz ze stołówką i bibliotekę. W roku 1990 oddano do użytku sale gimnastyczną wraz z zapleczem.
 
Z dniem 1 stycznia 1992 roku Szkoła Podstawowa została przejęta przez Samorząd Gminy Dąbrówno, a w maju, po raz pierwszy, odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Od dnia 1września 1997 roku nazwa szkoły brzmi – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie.
 
W wyniku reformy edukacji od 01 września 2017 roku sześcioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w szkołę ośmioklasową i tym samym  w skład PSP w Dąbrównie weszły klasy byłego Publicznego Gimnazjum imienia Janusza Korczaka w Dąbrównie.