Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel

języka polskiego i etyki

 

 

Danuta Albrycht- Samek- edukacja przedszkolna, wychowawca

w klasie Ob., nauczyciel zajęć artystycznych w gimnazjum,

nauczyciel rewalidacji

 

Katarzyna Bestvater- nauczyciel języka angielskiego

 

Małgorzata Bielska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca

klasy IIIa, nauczyciel muzyki

 

Barbara Chmielewska- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Marek Cieślak- nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki

 

Małgorzata Cudakiewicz- nauczyciel matematyki,

wychowawca klasy IVb

 

Barbara Czarnowska – edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy I, nauczyciel rewalidacji

 

Dorota Herman – nauczyciel matematyki, rewalidacji,

wychowawca klasy IIIb gimnazjum

 

Hanna Gawerska- edukacja przedszkolna,

wychowawca w Oa

 

Sławomir Gawerski – nauczyciel wychowania fizycznego

 

Anna Grzęda- Borkowska – nauczyciel religii, matematyki, rewalidacji

 

Agnieszka Gurzyńska nauczyciel języka polskiego,

wychowawca klasy IIIa gimnazjum

 

Bożena Jaworska- nauczyciel bibliotekarz

 

Dorota Kaliszczak – pedagog z doradztwem zawodowym,

nauczyciel rewalidacji i prowadząca zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

Anna Kurowska- nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, geografii, plastyki, wychowawca klasy IIb gimnazjum

 

Wiesława Krzykowska- nauczyciel przyrody,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Anna Martyniak- Stańczak- nauczyciel języka angielskiego,

wychowawca klasy IVa

 

Elżbieta Mazurowska- nauczyciel wspomagający,

wychowawca klasy integracyjnej V, nauczyciel rewalidacji

 

Michał Mielczarek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Violetta Mossakowska – nauczyciel religii i rewalidacji

 

Emilia Nadolska – nauczyciel przyrody, zajęć technicznych, techniki, geografii, wychowawca klasy VIa, wychowawca świetlicy

 

Aldona Nowakowska- nauczyciel języka polskiego,

informatyki, wychowawca klasy VII

 

Agnieszka Przybylska- pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

 

Jerzy Sałata – nauczyciel fizyki, geografii, zajęć technicznych

 

Dorota Skibicka- nauczyciel wychowania fizycznego,

rewalidacji, wychowawca kl. VIb

 

Barbara Waszczyszyn- edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca w klasie IIIb

 

Aneta Werner – nauczyciel biologii, chemii,

edukacji dla bezpieczeństwa

 

Małgorzata Wieczorek- Kwaśny – nauczyciel historii, muzyki, plastyki, nauczyciel rewalidacji

 

Magdalena Wierzbicka - edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca w klasie II

 

Halina Zienkiewicz – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy IIa gimnazjum


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, jedna osoba studia w zakeresie edukacja i rehabiltacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a jedna osoba podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001