Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel języka polskiego i etyki, warszaty ikonopisarstwa

i zajęcia malarskie

 

Danuta Albrycht- Samek- nauczyciel plastyki, logopeda, zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, wychowawca świetlicy

 

Katarzyna Bestvater- nauczyciel języka angielskiego, rewalidacji,wychowawca klasy Va

 

Małgorzata Bielska –  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1a, nauczyciel muzyki gry na flecie

 

Barbara Chmielewska- nauczyciel języka niemieckiego,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Marek Cieślak- nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki

oraz gimnastki korekcyjnej

 

Małgorzata Cudakiewicz- nauczyciel matematyki,świetlicy, zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne, wychowawca klasy VIb

 

Barbara Czarnowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, nauczyciel zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz zajęć rękodzieła

 

Dorota Herman – nauczyciel matematyki, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji, wychowawca świetlicy

 

Hanna Gawerska- edukacja przedszkolna, wychowawca klasy Ob 

 

Anna Grzęda- Borkowska – nauczyciel matematyki oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, wychowawca klasy Vb

 

Karolina Grzegrzółka - edukacja przedszkolna, wychowawca klasy Ob (zastępstwo za Hannę Gawerską)

 

Agnieszka Gurzyńska nauczyciel języka polskiego, zajęć wyrównujących różnice programowe w klasie 6,

zajęć plastycznych i recytatorskich

 

Marta Kęsicka – nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Bożena Jaworska- nauczyciel- bibliotekarz, klub miłośników dobrej książki

 

Dorota Kaliszczak –  doradztwo zawodowe, nauczyciel rewalidacji

i prowadząca zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wychowawca świetlicy

 

Małgorzata Iljasiuk – nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Barbara Kieszczyńska- nauczyciel języka polskiego, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

 

Wiesława Krzykowska- edukacja przedszkolna, wychowawca klasy 0a

 

Anna Martyniak- Stańczak- nauczyciel języka angielskiego i gry na gitarze, 

wychowawca klasy VIa

 

Elżbieta Mazurowska- nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy integracyjnej VII, nauczyciel zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

 

Michał Mielczarek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Ewa Mówińska– nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Emilia Nadolska – nauczyciel geografii, biologii, techniki, wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel zajęć wyrównujących

różnice programowe w klasie 6

 

Agnieszka Przybylska- pedagog szkolny, zajęcia pisania ikon

i plastyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

 

Jerzy Sałata – nauczyciel fizyki

 

Dorota Skibicka- nauczyciel wychowania fizycznego,gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji, wychowawca klasy VIIIb

 

Barbara Waszczyszyn- edukacja wczesnoszkolna,nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wychowawca w klasie 2, prowadzenie chóry szkolnego

 

Aneta Werner – nauczyciel biologii, chemii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy IV

 

Małgorzata Wieczorek- Kwaśny – nauczyciel historii, muzyki, plastyki, nauczyciel zajęć wyrównujących różnice programowe w klasie 6

 

Magdalena Wierzbicka - edukacja wczesnoszkolna, 

wychowawca w klasie Ib, prowadząca koło teatralne

 

Halina Zienkiewicz – nauczyciel matematyki, informatyki, zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, zajęć rozwijających zaintereowania informatyczne w klasie 2, wychowawca świetlicy, 

 

Sławomir Gawerski – nauczyciel wychowania fizycznego

 

Irena Karkoszka – nauczyciel religii


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, dwie studia w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a jedna osoba podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001