Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel etyki,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,

warszaty ikonopisarstwa

i zajęcia malarskie

 

Danuta Albrycht- Samek

urlop dla poratowania zdrowia

                                                                              

Małgorzata Bielska

nauczyciel edukacji przedszkolnej,

wychowawca klasy 0d

 

Barbara Gonzalez Bornez

nauczyciel języka polskiego, hiszpańskiego,

wychowawca w świetlicy szkolnej,

wyrównywanie różnic programowych

 

Marek Cieślak

urlop dla podratowania zdrowia

 

Barbara Czarnowska

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

 

Dorota Herman

nauczyciel matematyki,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

wychowawca świetlicy

 

Anna Grzęda- Borkowska

nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia

 

Karolina Grzegrzółka

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

 

Marta Sadowska

edukacja przedszkolna,

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (5-latki),

rękodzieło

 

Marta Kęsicka

pedagog specjalny,

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (3-latki),

 nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

zajęcia rewalidacyjne

 

Małgorzata Iljasiuk

nauczyciel w punkcie przedszkolnym,

nauczyciel jezyka angielskiego,

zajęcia wokalno- taneczne,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

 

Barbara Kieszczyńska

nauczyciel języka polskiego i historii,

nauczyciel zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego

 

Anna Martyniak- Stańczak

nauczyciel języka angielskiego,

wychowawca klasy VI

 

Michał Mielczarek

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie,

wyrównywanie różnic programowych

 

Ewa Mówińska

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy I,

logopeda,

opiekun małego samorządu uczniowskiego

 

Violetta Mossakowska

nauczyciel- bibliotekarz,

zajęcia czytelnicze,

wychowawca świetlicy szkolnej,

nauczyciel religii, doradztwa zawodowego

 

Anna Szybanow

nauczyciel muzyki i plastyki,

chór szkolny

 

ks.Wojciech Tyberski

nauczyciel religii

 

Emilia Nadolska

nauczyciel geografii, biologii, przyrody, techniki,

wychowawca klasy Vb,

rewalidator,

wyrównywanie różnic programowych,

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Aldona Nowakowska

nauczyciel jezyka polskiego,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,

wychowawca klasy VII,

wyrównywanie różnic programowych,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Agnieszka Przybylska

psycholog szkolny

 

Jerzy Sałata 

nauczyciel fizyki

 

Dorota Skibicka

nauczyciel wychowania fizycznego,

zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

wychowawca klasy IV, sks,

wychowawca świetlicy szkolnej,

opiekun dużego samorządu

 

Barbara Waszczyszyn

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl.IIIa,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Aneta Werner

nauczyciel chemii, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa,

wychowawca klasy VIII,

wychowawca świetlicy szkolnej

 

Magdalena Wierzbicka

edukacja wczesnoszkolna, 

wychowawca w klasie IIIb,

wychowawca świetlicy szkolnej,

zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

 

Sławomir Gawerski

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

 

Anna Ochlak

  edukacja przedszkolna,

nauczyciel w punkcie przedszkolnym (4-latki),

koło teatralne,

zajęcia rewalidacyjne

 

Karina Sołtan

nauczyciel na urlopie macierzyńskim

 

Grzegorz Szameitad

wychowawca świetlicy szkolnej,

nauczyciel informatyki

 

Magdalena Witkowska

pedagog szkolny,

zajęcia emocjonalno-społeczne,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Dorota Zalewska

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy II, koło teatralne,

opiekun świetlicy szkolnej

 

Magdalena Głodek

nauczyciel matematyki,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

sklepik szkolny,

sko

 

 

 

 

 

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, dwie studia w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a dwie osoby podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001