Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel języka polskiego i etyki, warszaty ikonopisarstwa

i zajęcia malarskie

 

Danuta Albrycht- Samek- nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, logopeda, wychowawca świetlicy, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

Katarzyna Bestvater- nauczyciel języka angielskiego

 

Małgorzata Bielska –  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a, nauczyciel gry na flecie oraz zajęć muzycznych

 

Barbara Chmielewska- nauczyciel języka niemieckiego,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Marek Cieślak- nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki, wychowawca świetlicy

 

Małgorzata Cudakiewicz- nauczyciel matematyki,zajęć dydaktyczno - wyrównawczychwychowawca klasy VIIb,wychowawca świetlicy

Barbara Czarnowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rękodzieła

 

Dorota Herman – nauczyciel matematyki i zajęć wyrównawczych z matematyki, rewalidacji, wychowawca świetlicy

 

Hanna Gawerska- urlop dla podratowania zdrowia

Anna Grzęda- Borkowska – nauczyciel matematyki, religii oraz zajęć rozwijających i wyrównawczych z matematyki, wychowawca klasy VIb, nauczyciel rewalidator

 

Karolina Grzegrzółka - edukacja przedszkolna, wychowawca klasy Oa 

 

Marta Sadowska - edukacja przedszkolna, wychowawca klasy Ob 

Agnieszka Gurzyńska nauczyciel języka polskiego, zajęć wyrównawczych z jężyka polskiego,plastyki,

zajęć recytatorskich, wychowawca świetlicy szkolnej

 

Marta Kęsicka – nauczyciel w punkcie przedszkolnym oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

Bożena Jaworska- nauczyciel- bibliotekarz, klub miłośników dobrej książki

 

Małgorzata Iljasiuk – nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Barbara Kieszczyńska- nauczyciel języka polskiego,

 

Wiesława Krzykowska- edukacja przedszkolna, wychowawca klasy 0c

 

Anna Martyniak- Stańczak- nauczyciel języka angielskiego i gry na gitarze, 

wychowawca klasy VIIa

 

Elżbieta Mazurowska- nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy integracyjnej VIII, nauczyciel rajęć rewalidacyjnych

 

Michał Mielczarek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Ewa Mówińska– nauczyciel w punkcie przedszkolnym oraz logopeda w punkcie przedszkolnym

 

 

Violetta Mossakowska– nauczyciel religii, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz doradztwa zawodowego

 

Emilia Nadolska – nauczyciel geografii, biologii, techniki, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych oraz koła praktyczno- technicznego,

 

Aldona Nowakowska - nauczyciel jezyka polskiego, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz prowadząca koło języka polskiego, wychowawca klasy IV,

 

Agnieszka Przybylska- urlop dla poratowania zdrowia

Aneta Poteć - pedagog szkolny

Jerzy Sałata – nauczyciel fizyki

 

Dorota Skibicka- nauczyciel wychowania fizycznego,gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji, wychowawca klasy VIa

 

Barbara Waszczyszyn- edukacja wczesnoszkolnawychowawca w klasie 3, prowadzenie chóry szkolnego

 

Aneta Werner – nauczyciel chemii, biologii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy V, nauczyciel zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i rozwijających umiejętność uczenia się

 

Małgorzata Wieczorek- Kwaśny – nauczyciel historii, muzyki, plastyki, techniki, wychowawca świetlicy

 

Magdalena Wierzbicka - edukacja wczesnoszkolna, 

wychowawca w klasie IIb, prowadząca koło teatralne

 

Halina Zienkiewicz – nauczyciel matematyki, informatyki i edukacji informatycznej

Sławomir Gawerski – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej w klasach I-III, wychowawca świetlicy, 

Elżbieta Roguszczak-  stażysta

 


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, dwie studia w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a jedna osoba podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001