Kadra Pedagogiczna Drukuj

DYREKTOR SZKOŁY:

Małgorzata Malimon

nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie, wychowawca w świetlicy szkolnej

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Katarzyna Gorzelak 

nauczyciel języka polskiego i etyki, warszaty ikonopisarstwa

 

Danuta Albrycht- Samek- nauczyciel rewalidacji,plastyki, edukacji przedszkolnej

logopeda,

 

Katarzyna Bestvater- nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IVa

 

Małgorzata Bielska –  edukacja przedszkolna, wychowawca klasy 0b,  nauczyciel muzyki

 

Barbara Chmielewska- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Marek Cieślak- nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki

 

Małgorzata Cudakiewicz- nauczyciel matematyki,świetlicy,

wychowawca klasy Vb

 

Barbara Czarnowska – edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy II, nauczyciel rewalidacji, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

 

Dorota Herman – nauczyciel matematyki, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

wychowawca klasy IIIb gimnazjum

 

Hanna Gawerska- edukacja przedszkolna,

wychowawca klasy Oa, wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Anna Grzęda- Borkowska – nauczyciel religii, matematyki, rewalidacji,

wychowawca klasy IVb

 

Karolina Grzegrzółka - edukacja przedszkolna,

wychowawca klasy Oc

 

Agnieszka Gurzyńska nauczyciel języka polskiego

 

Marta Kęsicka – nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Bożena Jaworska- nauczyciel- bibliotekarz, nauczyciel świetlicy

 

Dorota Kaliszczak – pedagog z doradztwem zawodowym,

nauczyciel rewalidacji i prowadząca zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

Małgorzata Iljasiuk – nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Barbara Kieszczyńska- nauczyciel języka polskiego, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

 

Wiesława Krzykowska- nauczyciel przyrody,edukacji wszesnoszkolnej,

wychowawca w świetlicy szkolnej

 

Anna Martyniak- Stańczak- nauczyciel języka angielskiego,muzyki,

wychowawca klasy Va

 

Elżbieta Mazurowska- nauczyciel wspomagający,

wychowawca klasy integracyjnej VI, nauczyciel rewalidacji i świetlicy

 

Michał Mielczarek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Violetta Mossakowska – nauczyciel wspomagający, religii i rewalidacji, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

i dydaktyczno- wyrównawczych

 

Ewa Mówińska– nauczyciel w punkcie przedszkolnym

 

Emilia Nadolska – nauczyciel przyrody, zajęć technicznych, techniki, geografii, biologii, 

wychowawca klasy VIIa

 

Aldona Nowakowska- nauczyciel języka polskiego, rewalidacji,

wychowawca klasy VIII

 

Agnieszka Przybylska- pedagog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne

 

Jerzy Sałata – nauczyciel fizyki

 

Dorota Skibicka- nauczyciel wychowania fizycznego,gimnastyki korekcyjnej,

rewalidacji, wychowawca klasy VIIb

 

Barbara Waszczyszyn- edukacja wczesnoszkolna,nauczyciel świetlicy, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,

wychowawca w klasie I

 

Aneta Werner – nauczyciel biologii, chemii,

edukacji dla bezpieczeństwa

 

Małgorzata Wieczorek- Kwaśny – nauczyciel historii, muzyki, plastyki, nauczyciel rewalidacji i etyki

 

Magdalena Wierzbicka - edukacja wczesnoszkolna,zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

wychowawca w klasie III

 

Halina Zienkiewicz – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy IIIa gimnazjum

 

Rafał Zych – nauczyciel wychowania fizycznego


Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, dziewięcioro naszych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, czworo z zakresu terapii zajęciowej, dwie studia w zakresie edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera a jedna osoba podyplomowe studia logopedyczne.
W szkole jest ośmiu egzaminatorów.
Nasi nauczyciele wyróżniają się zaangażowaniem i twórczym podejściem do pracy. Nieustannie doskonalą swoje umiejętności warsztatowe. Kadra ciągle poszukuje nowych, skutecznych metod pracy z dziećmi.

 

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Lepsza szkoła"

cer 001