Informacje o realizowanych projektach Drukuj

 

logo ersamus

 

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: „Nowe możliwości w naszej szkole" o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149925 realizowany w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+


Działania realizowane w ramach projektu:
1. 24 uczniów szkoły weźmie udział w grupowej mobilnościach w Hiszpanii,
2. 3 nauczycieli weźmie udział w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie pn."Fluency and English Language Development for Educators"
3. 3 nauczycieli weźmie udział w tygodniowym kursie na Teneryfie pn."Integrating ICT and new technologie sinto teaching and education"
Grupy docelowe: uczniowie i pracownicy kadry pedagogicznej znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach.
Cele projektu:
1. Zwiększenie atrakcyjności nauczania dzięki poszerzeniu metod, form i sposobów nauczania poprzez udział 24 uczniów i 6 nauczycieli w zagranicznych mobilnościach w latach 2023-2025.
2. Rozwój potencjału szkoły oraz poprawa jakości pracy PSP w Dąbrównie dzięki doświadczeniom zdobytym podczas mobilności edukacyjnej 24 uczniów i 6 os. kadry w latach 2023-2025.
3. Podniesienie świadomości kulturowej u 24 uczniów i 6 nauczycieli PSP w Dąbrównie poprzez organizację zagranicznych mobilności w latach w latach 2023-2025.
Rezultaty projektu:
- rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dzięki nowoczesnym, innowacyjnym metodom nauczania – zagraniczne mobilność uczniów
- wprowadzenie nowych form pracy z uczniami: wykorzystanie zdobytej podczas kursów wiedzy do pracy na lekcjach z uczniami
- upowszechnianie doświadczeń kulturowych i językowych
- rozwój współpracy międzynarodowej, networkingu z kadra dydaktyczną w innych krajach poznana przez nauczycieli podczas kursów,
- wzrost pewności siebie uczestników
- wykorzystanie materiałów z kursów do wypracowania efektywniejszych modeli pracy na lekcjach
Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 326 268,41 zł
Kwota dofinansowania z UE: 326 268,41 zł

 

Zrzut ekranu 1 

 

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu: „Powiedz mi coś o sobie” o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100998 realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. 22 uczniów szkoły weźmie udział w grupowej mobilnościach w Hiszpanii,
  2. 2 nauczycieli weźmie udział w dwutygodniowym job shadowing w Hiszpanii
  3. 3 nauczycieli weźmie udział w dwutygodniowym kursie językowym na Malcie pn.”Fluency and English Language Development for Educators”
  4. 3 nauczycieli weźmie udział w tygodniowym kursie na Teneryfie pn.”Integrating ICT and new technologie sinto teaching and education”

Grupy docelowe: uczniowie i pracownicy kadry pedagogicznej znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie szans na lepszą przyszłość w zakresie edukacji i kariery zawodowej wśród 22 uczniów szkoły w Dąbrównie dzięki zapewnieniu dostępu do mobilności grupowej w okresie IX 2023 r. do II 2025 r.
  2. Zwiększenie kompetencji z zakresu języka angielskiego wśród 3 nauczycieli szkoły w Dąbrównie dzięki udziałowi w zagranicznym kursie językowym w okresie IX 2023 r. do II 2025 r.
  3. Zwiększenie kompetencji z zakresu ICT i nowych technologii w nauczaniu wśród 3 nauczycieli szkoły podstawowej w Dąbrównie dzięki udziałowi w kursie zagranicznym w okresie IX 2023 r. do II 2025 r.
  4. Zwiększenie atrakcyjności nauczania u 2 nauczycieli szkoły w Dąbrównie w oparciu o obserwacje i umiejętności zdobyte podczas mobilności zagranicznych w okresie IX 2023 r. do II 2025 r.

Rezultaty projektu: nowe umiejętności i kompetencje uczniów i nauczycieli, przezwyciężenie barier i trudności, zmniejszenie wpływu stereotypów, nowe metody pracy, motywacja do nauki, motywacja do pracy, komunikowanie się w języku angielskim, nowe znajomości, otwarcie na nowe kultury, bardziej atrakcyjna oferta w szkole, integracja uczniów, zaangażowanie uczestników, doprowadzenie do zmian w szkole.

Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 308 594,89 zł

Kwota dofinansowania z UE: 308 594,89 zł