Rada rodziców
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2019/2020
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczącaPrzemysław Baca 
 
skarbnik: Katarzyna Czarnacka
 
sekretarz: Justyna Walat
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas: