Rada rodziców
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2017/2018
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczącaHalina Junker
 

zastępca przewodniczącegoAgnieszka Szydlik
 
 
skarbnik: Wioletta Wolska
 
sekretarze: Kamila Buczkowska i Bogumiła Rucińska
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas:
 

Karolina Tyska, Magdalena Hardej, Kamila Buczkowska, Marta Rugień, Wioletta Rydzio, Anna Krajewska, Mariola Kilian, Katarzyna Hnida, Barbara Brzozowska

i Iwona Wasilewska.