Rada rodziców
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2020/2021
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczący:  Przemysław Baca
 
skarbnik: 
 
sekretarz: 
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas:
 
 

 Magdalena Cieślak

Urszula Burdalska

Beata Knitter

Joanna Kacprzycka

Justyna Górnecka

Agnieszka Staniszewska

Wioletta Wolska 

Adam Nawrocki

Wioletta Dymerska