Rada rodziców
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2015/2016
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczącaHalina Junker
 

zastępca przewodniczącegoAgnieszka Szydlik
 
 
skarbnikMarta Stróźik
 
 
sekretarz: Małgorzata Iljasiuk
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas:
 

Agnieszka Widźgowska, Beata Knitter, Wioletta Rydzio, Monika Kowalczyk, Wioletta Wolska, Mariola Kilian, Grażyna Pryczek.