Rada rodziców
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2023/2024
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczący: Sylwia Junker Rybczyńska
 
skarbnik:
 
sekretarz:
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas.