Rada rodziców
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Drukuj
 
 
rada
 
 
 
im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie
 
 
rok szkolny 2018/2019
 
 
zarząd Rady Rodziców:
 
 
przewodniczącaKarolina Tyska
 

zastępca przewodniczącegoLidia Żyłka
 
 
skarbnik: Wioletta Wolska
 
 
sekretarz: Joanna Kaźmierska
 
 
W skład Rady Rodziców wchodzą ponadto oddziałowi
 
wybrani podczas zebrań klas: