Szkolna Kasa Oszczędności
"Mistrz oszczędzania" Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU:

„Mistrz oszczędzania"

 

czas trwania: od 20.09.2021 do 14.05.2022 r.

zasady: uczniowie wpłacają pieniądze na książeczkę SKO

zwycięzca to osoba, która:

- dokona najwięcej wpłat,

- zaoszczędzi największą sumę pieniędzy

(wyniki przeliczane będą procentowo)

nagroda: dyplom, upominek


pan

 

Regulamin nagradzania

oszczędzających uczniów

 

  1. Upominki otrzyma 1/3 uczniów z każdej klasy, którzy dokonają najwięcej wpłat od 20.09.2021 do 14.05.2022 r.
  1. Udział w losowaniu nagród wezmą uczniowie:

-     nagrodzeni (wg zasady zawartej w pierwszym punkcie),

-     systematycznie oszczędzający - wpłacający co najmniej raz w miesiącu.

 
"Oszczędna klasa" Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU

„Oszczędna klasa”

 

Czas trwania konkursu

 

od 20.09.21 r.  do 13.05.22 r.

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi

największą liczbę punktów.

 

1. Punkty od 0 do 7 za:

 

 

- miesięczną (od X do V) wpłaconą (do opiekuna SKO) sumę

 

pieniędzy w przeliczeniu na ucznia w klasie.

 

2. Punkty od 1 do 14 za:

 

                          a) kwotę pieniędzy (z dnia 15.05.2020 r.) wpłaconą do opiekuna

 

SKO w przeliczeniu na ucznia w klasie,

 

         b)procent członków SKO, którzy przez czas trwania

 

 

konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty,

 

co najmniej raz w miesiącu.

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi
największą liczbę punktów.

 

 skar