Szkolna Kasa Oszczędności
Regulamin nagradzania oszczędzających uczniów Drukuj

Regulamin nagradzania

oszczędzających uczniów:

 

Upominki otrzyma 1/3 uczniów z każdej klasy, którzy dokonają najwięcej

wpłat od 02 października 2018 roku do 24 maja 2019 roku.

 

Udział w losowaniu nagród wezmą uczniowie:

- nagrodzeni (wg zasady zawartej w pierwszym punkcie),


- systematycznie oszczędzający - wpłacający co najmniej raz w miesiącu.

 

 

mistrz 

 
"Mistrz oszczędzania" Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU:

„Mistrz oszczędzania"

 

czas trwania: od 2.10.2018 do 24.05.2019 r.

zasady: uczniowie wpłacają pieniądze na książeczkę SKO

zwycięzca to osoba, która:

- dokona najwięcej wpłat,

- zaoszczędzi największą sumę pieniędzy(wyniki przeliczane będą procentowo)

nagroda: dyplom, upominek


pan

 
"Oszczędna klasa" Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU

„Oszczędna klasa”

 


Czas trwania konkursu

 

od 2.10.18 r. do 24.05.19 r.

 

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi

największą liczbę punktów.

 

1. Punkty od 0 do 7 za:

 

 

- miesięczną (od X do V) wpłaconą (do opiekuna SKO) sumę

 

pieniędzy w przeliczeniu na ucznia w klasie.

 

2. Punkty od 1 do 14 za:

 

a) kwotę pieniędzy (z dnia 24.05.19 r.) wpłaconą do opiekuna

 

SKO w przeliczeniu na ucznia w klasie,

 

b)procent członków SKO, którzy przez czas trwania

 

 

konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty,

 

co najmniej raz w miesiącu.


 

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi
największą liczbę punktów.

 

 

 

 

 skar