Szkolna Kasa Oszczędności
"Mistrz oszczędzania" Drukuj

 

REGULAMIN KONKURSU:

„Mistrz oszczędzania”

czas trwania: od 02.10.2023 do 24.05.2024 r.

zasady: uczniowie wpłacają pieniądze na książeczkę SKO

zwycięzca: - dokona najwięcej wpłat, zaoszczędzi największą sumę pieniędzy (wyniki przeliczane będą procentowo)

nagroda: dyplom, upominek

 

Regulamin nagradzania

oszczędzających uczniów

 

  1. Upominki otrzyma 1/3 uczniów z każdej klasy, którzy dokonają najwięcej wpłat od 02.10.2023 r. do 24.05.2024 r.
  2. Udział w losowaniu nagród wezmą uczniowie:

 

-       nagrodzeni (wg zasady zawartej w pierwszym punkcie),

-       systematycznie oszczędzający - wpłacający co najmniej raz w miesiącu


pan

 

 

 
"Oszczędna klasa" Drukuj

 

SKO

Oszczędna klasa

 

Czas trwania konkursu

   od 19.09.23 r. do 19.05.24 r.

 

1. Punkty od 0 do 7 za:

 

- miesięczną (od IX do V) wpłaconą (do opiekuna SKO) sumę pieniędzy w przeliczeniu na ucznia w klasie.

2. Punkty od 1 do 13 za:

a) kwotę pieniędzy (z dnia 19.05.2024 r.) wpłaconą do opiekuna SKO w przeliczeniu na ucznia w klasie,

b)procent członków SKO, którzy przez czas trwania konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty, co najmniej raz w miesiącu.

 

Zwycięży klasa, która zgromadzi
największą liczbę punktów.

 

 skar